13 hours ago

Lumír Láska
Jůlie: Chlubím se 😉 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 days ago

Lumír Láska
Martin: Udelala si 17denni vylet, ale nakonec dorazila! 🙂 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Lumír Láska
🙏☸️💎 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Lumír Láska
Konec spotřeby člověka, začátek tvoření lidství 🙏🏻🙂🕉 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Lumír Láska
View on Facebook

3 weeks ago

Lumír Láska
Tři Klenoty: Buddha 💎 Ten, který Uskutečnil Konečné Poznaní Povahy Reality, který poukazuje na Poznání Všech Buddhů, tj. Dharma 💎 a Sangha 💎, tj. společenství Blahovolných přátel, kteří se ve Vzájemné Úctě podporují v Uskutečnění Poznání Všech Buddhů. ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Lumír Láska
Svět založený na Vzájemné Úctě ✌🏻🍀💜fb.me/e/1Usio4VLP ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Lumír Láska
Taxikář poskytl přístřeší osamělé ženě, která přežila blokádu Leningradu ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Lumír Láska
„Násilí ve vnějším světě je následek násilí ve způsobech přemýšlení. Strom žije ze svých kořenů. Když změníš kořen, změníš strom. Kultura žije v lidských bytostech. Když změníš lidské srdce, kultura bude následovat.“ Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA 🙏🏻☸️💜 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Lumír Láska
Lumír Láska ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Lumír Láska
cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%A1itigarbha ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Lumír Láska
“Nebudeš potrestán za svůj hněv, potrestán budeš svým hněvem.” 🙏🏻☸️💎 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Lumír Láska
www.google.com/amp/s/anitram.wordpress.com/2011/07/09/sest-ris-cyklickej-existencie/amp/ ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Lumír Láska
Neochota vidět Svět z místa subjektivity všech ostatních bytostí (příčina) = Neochota Poskytovat ostatním Porozumění (Soucit). Neochota Poskytovat ostatním Porozumění (Soucit) = „To, jak se větrné mlýny na základě svého nahlížení Světa chovají, a to, jak větrné mlýny na základě svého nahlížení Světa jednají, vnímám jako záměr větrných mlýnů vést válku proti mně! Větrné mlýny mne melou!“ „To, jak se větrné mlýny na základě svého nahlížení Světa chovají, a to, jak větrné mlýny na základě svého nahlížení Světa jednají, vnímám jako záměr větrných mlýnů vést válku proti mně! Větrné mlýny mne melou!“ = „Mé vlastní vnímání Světa mne vybízí k tomu být větrným mlýnem Donem Quijotem, vést protiútok proti ostatním větrným mlýnům, ostatní větrné mlýny mlít!“ „Mé vlastní vnímání Světa mne vybízí k tomu být větrným mlýnem Donem Quijotem, vést protiútok proti ostatním větrným mlýnům, ostatní větrné mlýny mlít!“ = Spolupodílení se na tom, co si ve skutečnosti nikdo nepřeje proto, že v tom není možné nalézt Štěstí (následek). ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Lumír Láska
Kdo je sobecký se domnívá, že se miluje, avšak ve skutečnosti sebe nenávidí... Kdo nenávidí sám sebe, ten trpí, ten ani nemůže nabídnout lásku ostatním... Kdo nemůže nabídnout lásku ostatním, není autorita, autorita je lidská, a obyčejná, nabízí Vzájemnou Úctu... 🙏🏻🍀💜youtu.be/Sv1u5d5cSz4 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Lumír Láska
Další díl vysílání Studia Vzájemná Úcta na Svobodném vysílači bude na otevřené téma SEBEPŘIJETÍ. Pozvání do studia přijala učitelka kytary Lucie Svobodová 🙏🏻🌹💜Živý stream rádia Svobodný vysílač zde infowarscz.radiostream123.com/Záložní stream zde www.svobodny-vysilac.cz/player/ogg.html?v=20201031 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Lumír Láska
View on Facebook

2 months ago

Lumír Láska
ZÁSADNÍ DHARMA – ROZHOVOR S TEMNOTOU Přátelé… také vás zkouší a pokouší démon - vládce temnoty Mára (ďábel)? To jediné co je potřeba, je porozumět tomu 1) jakým způsobem k vám hovoří (vždy říká, že byste se měli bát o to, co „máte“, a na základě tohoto návrhu strachu, který buď přijmete anebo ne, byste měli jít do války, ve které „to“ budete „chránit“), a 2) co vám za to, že budete válčit Mára nabízí (když půjdete do války, a pro strach, který vám podsunul sám Mára budete ve válce obětovat své bližní, slibuje vám, že si to “své” nejenže ochráníte, ale získáte toho svého “ještě víc”. Co už ale Mára (lhář) už (záměrně) nedopoví, protože není (a ani nemůže být) Upřímný, je, že A) to byl on sám, kdo vám ten strach podsunul (a je to tedy on, kdo vás touží mít ve své moci), B )to, že oč “víc toho získáte”, o to větší strach vám bude Mára následně (příčina a následek) přirozeně podsouvat, protože s „větším množstvím toho něčeho co mentálně a subjektivně získáte“ roste přirozeně míra „strachu o to, co si myslíte, že subjektivně vlastníte“… čímž vás sám Mára na základě prvotní „nabídky strachu“ (příčina) může pomalu pozvolna a „nenápadně“ dostávat do větších a větších válek (následky), tedy Mára vás vede k sebedestrukci. Stále ta samá chyba, kterou mnozí z vás dělají, je, že A) Mára vám „navrhne strach“, B )vy jej přijmete, C) setrváte v něm, tak jste „mentálně paralyzováni“, D) z místa tohoto subjektivního rozpoložení, do kterého vás Mára (s vaším souhlasem) uvrhl, „činíte rozhodnutí“, E) tato nepříčetná rozhodnutí vás vedou hlouběji a hlouběji k sebedestruktivnějším rozhodnutím (příčina), na základě kterých vám Mára podsouvá „další a další návrhy strachu“, F) vy následně z ještě z horších (ve smyslu nižších stavů mentálních) „subjektivních rozpoložení“ činíte ještě sebedestruktivnější rozhodnutí… Bludný kruh… KARMA, které podléhá bytost, která neovládá Poznání Buddhy. Abyste své vlastní psychopatologické sebedestrukci mohli předejít, je třeba Máru ve své subjektivitě „podchytit“ a „zkrotit“ už v „zárodku“, a já vám nyní vysvětlím „jak na to“. A vy nyní porozumíte tomu, proč BUDDHA, ten, který Uskutečnil Konečné Poznání – Osvícení, v zájmu Všech bytostí poukazuje na Dharmu (DHARMA - Učení Všech Buddhů), a na Sanghu (SANGHA - jakékoliv uskupení Blahovolných Přátel, kteří se ve Vzájemné Úctě Podporují v Poznání Učení Buddhů, tj. Dharmy), tj. TŘI KLENOTY. Máry (příčina A), ani strachu (následek B ), který vám Mára „navrhuje, se nesmíte bát. S Márou je třeba vést KLIDNÝ vnitřní dialog, a k tomuto, abyste tento dialog vést mohli potřebujete „mít NEZNIČITELNÉ argumenty“ v podobě DHARMY, kterou Učí BUDDHA. Jedině tak ve své subjektivitě Máru „zkrotíte“ už v zárodku dříve, než vám přeroste přes hlavu, a zničí prostřednictvím vás samotných (využije vás) vás samotné, včetně vašich bližních… Márovi na jeho „návrh strachu“ odpovězte takto: „Hele, Lumír a ostatní Buddhové říkají, že jediný ZÁKON, který zde Máro PANUJE, je UNIVERZÁLNÍ MATICE ZÁKONA POMÍJIVOSTI: V + OT + Z = NULA = PRÁZDNOTA (V - vzniká, OT - okamžik trvá, Z - zaniká), a to Máro znamená, že pro každý „jev“ (dočasně složená formace) jako je např. „otec, matka, dcera, syn, toto tělo, přítel, nepřítel, ponožka, vozidlo, Matka Země, vláda, stát, mrak na nebi, atd atd atd, platí, že: „vzniká, okamžik trvá, a opět zaniká“. To tedy Máro znamená, že “neexistuje trvalá osoba” ani “trvalý světský vztah” ani “trvalý světský majetek”... to tedy Máro znamená, že mi nikdy nic ani nepatřilo, a protože nepatřilo, není ani možné, abych o to, co mi nikdy ani nepatřilo, mohl přijít, nebo aby mne o to mohl někdo „připravit“… to tedy Máro znamená, že nikdo žádným úsilím v podobě boje a války nic trvale nezíská, a nepodrží… to tedy Máro znamená, že nemá smysl, abych „vyvíjel zvláštní nadmíru úsilí pro boj o to, co mi ani nikdy nepatřilo“… to tedy Máro znamená, že ten, kdo se pokouší „o něco připravit mne“ pouze nezná Učení Buddhy, proto podléhá své vlastní Nevědomosti, a protože podléhá, ty si s ním hraješ (proto, že ty Máro sám své vlastní Nevědomosti podléháš), a on proto podléhá tvým návrhům a pobídkám k válce o NIC… Máro, vždyť ty jsi nešťastnej. Máro, vždyť ty neumíš nic jinýho, než to, že ostatní ROZDĚLUJEŠ, abys jim mohl PANOVAT (Dualita „dobra a zla“, které podléhají bytosti, které podléhají Nevědomosti), a děláš to jen proto, že si pak připadáš „větší a mohutnější“, a to děláš ve skutečnosti jen proto, že si připadáš „tak malý“, jinak bys to přece nedělal, jinak nedává smysl, abys to co děláš, dělal – tolik tvé utrpení Máro. To Máro znamená, že jsi to ty, kdo potřebuje ostatní, a ne jak to prezentuješ ty, tedy že „ti ostatní, potřebují tebe“. Máro, vždyť ty jsi na PŘÍZNI a POZORNOSTI ostatních ZÁVISLÝ jen proto, že si připadáš osamělý, a při tom tvém ZAUJETÍ tvou vlastní ZÁVISLOSTÍ ti uniká, že nejsi Svobodný právě pro to, že nedokážeš být SÁM. Máro, já ale na tom, na čem ZÁVISÍŠ ty, nezávisím, a proto nade mnou už nemáš žádnou moc.Máro, teď, když vidím tvé utrpení z místa POHLEDU BUDDHY NEZAUJATĚ, není už možné, abych se na tebe zlobil (příčina), a protože není možné, abych se na tebe zlobil, není ani možné, abych s tebou bojoval (následek). Máro, jsem tedy Svobodný od sklonu k „válce“, a to jen proto, že jsem měl Ochotu ti své Porozumění (SOUCIT) nabídnout (příčina), a protože ti je nabízím, jsem Svobodný od zloby (následek). Hle, cesta z bludného kruhu… Máro děkuji ti, že mi svým příkladem tvého utrpení ukazuješ, jak jsem sám kdysi trpěl, že mi svým příkladem poskytuješ Možnost a Příležitost, abych sám sobě utrpení již nezpůsoboval. Máro, jak sám vidíš, já tvou existenci nepopírám, a i s tvým utrpením, kterému Máro podléháš, tě uznávám, a s tvou bolestí, pro kterou ses ty sám ROZHODL, tě objímám. Ne ale víc Máro, než je zdrávo. Za tvé budoucí „návrhy strachu“ ti Máro předem děkuji, nyní již rozumím tomu, že ty návrhy jsou pouze upozornění Mého Dobrého Přítele na to, abych byl pozorný, abych tak mohl v dané PŘÍTOMNÉ situaci udělat „jen to“, co je třeba, ne více, ne méně, jen to, co právě mohu, a za to ti jako svému Dobrému Příteli Máro děkuji. Ale abys Máro nezpychl, musíš vědět, že Svého Dobrého Přítele jsem z tebe učinil já sám, a to díky MILOSTI VŠECH BUDDHŮ, které se mi dostalo, tedy díky TŘEM KLENOTŮM, protože ty sám o sobě bys mi Máro vzhledem k utrpení, kterému podléháš… pomoc poskytnout nemohl… ty bys mne jen do svého vlastního utrpení vtáhl proto, že jsi na své utrpení ještě ZÁVISLÝ. Přátelé, když ve svých subjektivitách (za pomocí DHARMY) v zárodku zničíte příčiny (A), následky (B) se nekonají… Přátelé, už rozumíte tomu, co je to DHARMA, a proč je Všemi Vysokými Nebeskými Bytostmi označována za Nejvýznamnější Slovo v Celém Kosmu, za ten Nejvyšší Lék, Nezničitelné Plavidlo, a Maják, který Rozptýlí každou temnotu? Už rozumíte tomu, že takto rozmlouval s “ďáblem” KRISTUS? Už rozumíte tomu, že s vaším Porozuměním ZDE na ZEMI končí sezóna „období temna“? Ať jsou Všechny Bytosti Šťastné!!! 🍀🍀🍀 S láskou a úctou… Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya Dharma rovněž tak v odpověď na text by: Debora Debora Emingrová 🙏🏻🕉💜Strach,neboli Mára,neboli král démonů, náš vnitřní našeptávač,to na nás zkouší různě. Každý s ním bojujeme po svém .A čím víc se probouzíme ,tím se nás více snaží znejistit a zastrašit a zkouší to přes naše největší slabiny, tedy přes největší strachy,připoutanosti ,které ví že máme a kterými se ještě necháme ovládnout .Svět se probouzí a čím víc se probouzí, tím víc on má potřebu nás zastrašovat a je agresivnější .Vnitřní ticho, klid a intuice nás vždy navede ,že je to právě on. Chtěla jsem vám napsat, že je dobře s ním rovnou komunikovat , já už jsem se s ním naučila komunikovat a rovnou mu říkám, vím o tobě, tak ahoj ,co tam na mě ještě máš přichystaného,nemáš šanci ,tak se měj papa .Není to vždy lehké , jen vám chci ze srdce napsat, nejste v tom sami, jsme v tom všichni spolu .Krásnou středu všem .💜🙏🍀Přikládám svoji poslední zkušenost, pokud by chtěl někdo sdílet svoji ať neváhá ,čím více o tom budete hovořit ať už s paní na ulici ,doma,tady na fb kdekoliv, tím se to z vás více uvolní a uleví se vám, přeji moc všem tuto úlevu ,já si tuto úlevu dovoluji právě teď ❤️🙏.Mám skoro 6ti měsíčního chlapečka,v noci už krasně spinká ,přišlo mi v noci že jsem špatná máma ,že ho nekontroluji když spí, že co když už je mrtvý ,že ho musím kontrolovat zda dýchá a je v pořádku ,budila jsem se celá vyděšená a spocená s obavou že malej už nedýchá ,uvěřila mu ,pak přišlo uvědomění, já s Márou promluvila a v klidu usnula .Uvědomila jsem si svůj nynější největší strach že se bojím že se mu nebo stane ,že přestane dýchat ,spadne z postýlky .... ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Lumír Láska
Pro všechny z vás, kteří již ve svém vlastním zájmu rozumíte tomu, že CESTA PRAVDY A LÁSKY je vaším vlastním vysvobozením od subjektivních nízkých psychopatologických stavů, a jste proto Upřímně Pravdu Hledající, toto je NEJZÁSADNĚJŠÍ VIDEO ve smyslu relevantnosti toho, o co zde právě nyní kráčí... Děkuji ti Lukáši Stančíku za to, že pro všechny cítící bytosti bez rozdílu své poznání sdílíš a za to, že je na Pravou Cestu Vedeš, moc si tvé práce v zájmu všech ostatních vážím 🙏🍀💜O tom, že není všechno zlato, co se třpytí… O tom, že hierarchický systém je ne-mocný, a proto nastává jeho KOLAPS… O tom, že vypočítává pomoc bližnímu svému není skutečnou pomocí, a proto není nikdy zadarmo... O svobodě volby “nepodlehnout svým slabostem Chamtivosti, Závisti, Žárlivosti, a Nenávisti, o MOŽNOSTI „nebýt takový”... protože ten, kdo podlehne, ten tvoří karmické uskupení s bytostmi, které také podlehli, ten upadá s bytostmi padlými do nižších duchovních oblastí ve smyslu „mentální psychopatologie“… O SLUŽBĚ BOHU TADY A TEĎ ve smyslu vzdání se “já” ve prospěch Vedení Vyššího Dobra skrze toho, kdo se vzdal “já” = paradox zřeknutí se svobody ve prospěch získání Svobody Absolutní, ve které již není pochyb o tom “co ZDE dělat a proč”, protože kde není pochyb (příčina), tam není rozpolcenost a nejistota (následek), a kde není rozpolcenost a nejistota (příčina), tam je SJEDNOCENÍ a JISTOTA (následek), a kde je JISTOTA, je KLID, a MÍR (příčina), tam je Nepohnutost, tam je STABILITA (následek)… O neomezených duchovních oblastech, v buddhismu také označované za “Buddha oblasti”, které jsou přístupné dle čistoty a nečistoty Morálního Základu bytostí… O “já jako bytost nejsem kolektivní myslí”, o “mysl je jen nástroj, který ovládám já, mysl neovládá mne”… O utkání STRACH VS LÁSKA, a o tom, jakou realitu si zvolíme… O LÁSCE, která je JEDINÝM MOŽNÝM ZDROJEM, a proto na ni závisí i ti, kteří se domnívají, že na ni nezávisí… O vzájemné úctě a Přání Štěstí Všem Bytostem Bez Rozdílu, které je jedinou možnou odměnou tomu, kdo TVOŘÍ ze SRDCE v LÁSCE… O telepatické komunikaci, která přirozená pro bytosti, které mají ČISTÝ MORÁLNÍ ZÁKLAD… O skutečném SJEDNOCENÍ ženského a mužského principu… O neexistenci kastovního řádu ve smyslu “ty nejsi dost inteligentní na to, abys Bohu porozuměl” = nemožnost pohrdání = přesně to samé, co říká Buddha = ROVNOST VŠEHO A VŠECH… O Lukášovi, na kterého si žádný démon nepřijde proto, že Lukáš Obsáhl Vědění o tom, že Lukáš byl také démonem a proto ví, že dokud démon neobjeví tu samou cestu co Lukáš, démon není inteligentní (zatím), démon je s ohledem na stav své „psychopatologické subjektivity“ závislý na Lukášovi a jeho Vědění (proto, že démon je trpící bytostí), které s ním Lukáš bude z lásky k démonovi rád sdílet = pro ego bezvýchodná situace = smrt ega. www.youtube.com/watch?v=uHI_POVkJYY&t=921s ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
Děkuji Pepo, že pro všechny ostatní bytosti své porozumění sdílíš…Ano, ve skutečnosti je to tak jak říkáš… ti nejvíce agresivní lidé se sklonem k Dominanci ve skutečnosti ani po penězích a moci netouží… oni touží po tom uznání, po tom objetí, které buď nedostali, anebo je i dostali, ale ani tak jim to nestačilo, ani tak jim to nebylo dost, ani tak to nebylo podle jejich představ objetí „dostatečně adekvátní“. Otázkou je „kdy už to bude to adekvátní objetí“ a „kdo jim je poskytne“? Je to nezpracovaná KŘIVDA, ve které se člověk domnívá, že „on to má nejtěžší na světě“, bez ohledu na to, že všichni bez výjimky čelí kruté realitě Samsáry (koloběh života a smrti). Když půjdeš dál, zjistíš, že nástroje „peněz a světské moci“ jsou jen prostředky, prostřednictvím kterých na sebe tyto trpící bytosti, které žízní po tom „adekvátním objetí a uznání“ upozorňují… prostředky, prostřednictvím kterých nám všem říkají: „Připadám si tolik opuštěný a sám, a já se bojím být sám!!! Potřebuji, abyste mému strachu porozuměli, nemůžu vám ale narovinu říct, že se bojím, protože se za svůj strach stydím, a protože se stydím, připadám si trapně, a protože si připadám trapně, nemůžu být upřímný… nemůžu ani jednat narovinu a říct, že bych potřeboval obejmout… Bojím se toho, že když se vám svěřím, vysmějete se mi, zesměšníte mě a ponížíte mě. V minulosti jste mi to tak dělali vždycky… proto se radši předem vysmívám já vám, proto radši ve strachu zesměšňuju předem já vás, proto radši dopředu ponižuju já vás… je to pro mě bezpečnější než to, abych opět čelil tomu, že to uděláte vy mě!!! Ano, na oko tu svou bolest prezentuju jako „úspěch“, kterého jsem „nad vám dosáhl“, ano, zkušenost s vámi mě naučila, že když se nad vámi dostatečně nepovýším já sám, uděláte to vy, a mě je lépe tady „nahoře“, než „tam dole“. Ne ne ne, ponížení už bylo dost!!! Tam dolů mě už nikdo nedostane!!! A když mě nebudete mít rádi tak, jak si to představuju já, budete to jedině vy, kdo mě přinutí k tomu, abych si zajistil ještě víc „moci a peněž“, abych vás jejich prostřednictvím přesvědčil o tom, že mi svou přízeň a pozornost prostě věnovat budete!!! Já totiž nedopustím, abych si zase připadal osamělý…!!! Už ne!!! Ale i když vás přinutím, abyste mi svou přízeň a pozornost věnovali, nebudu mít dost, nebude mi to stačit, pořád mi to bude málo, nebude to opět „adekvátní“, protože čím víc vaší přízně a pozornosti dostanu, tím rychleji si na ní zvyknu, tím rychleji se z ní stane samozřejmost, tím rychleji roste mé sebevědomí, tím rychleji se mi omrzíte vy, i to, že mi nestačí to, co mi dříve stačilo, tím víc z vás chci vaší přízně a pozornosti dostat, tím agresivnější a nebezpečnější pro vás i pro sebe jsem, pokud nebudete plnit to, co po vás chci!!! Ano, já vás ve skutečnosti vydírám, že „když mě nebudete mít rádi, prostě vás zabiju“… Ano, já vím, že je to rozporuplný a sebedestruktivní protiklad, ale já neznám nic jiného, a tohle mentální nastavení je mi přirozené. Ano, k tomu, abych vás vydíral, potřebuju vás, ale to, že vás potřebuju, vám nesmím říct, nesmím vám to prozradit, je to mé malé tajemství, protože kdybyste věděli, že vás potřebuji, nebylo by možné, abych vás mohl vydírat… a vy byste si mě jinak sami od sebe nevšímali… Ano, já předstírám, že jste to vy, kdo potřebuje mě, a za svou výhodu považuji to, že jsem lepší v tom umění předstírat, protože je mi úplně jasný, že kdybyste dokázali předstírat tak dobře jako já, určitě byste svou výhodu tak jako já využili!!! Mám s vámi přece svou vlastní předchozí zkušenost, mě už neoblbnete!!! Mě si už jen tak neosedláte!!! Bude lepší, když si vás osedlám já!!! Ano, samozřejmě, že se za ve skutečnosti stydím a za svůj stud se nenávidím. Ano, nedokážu se sám sobě podívat do očí, ale abych sám se sebou vyšel, abych to sám se sebou vydržel, abych na to, že se stydím nemusel myslet, přejídám se a uplácím všemožnými dalšími požitky a výdobytky, které mě stejně nedokáží uspokojit tak, jako vaše přízeň a pozornost… Sám sebe přesvědčuju, že jsem na tom líp, než vy všichni ostatní, než ti, kteří jsou spokojení s málem. Lžu si, že se mi ta hra pořád ještě vyplatí, že mi to utrpení, které s vámi dobrovolně podstupuji a ta cena, kterou za to platím, za to stojí. Ano, samozřejmě, že je to maska, ve který hraju tvrdýho, nedostupnýho, nebezpečnýho, a vlivnýho člověka, ze kterýho jde strach, kterýho je lepší mít radši za kamaráda, protože kdo ho za kamaráda nebude mít dobrovolně, tomu se může tenhle týpek pomstít. Ano, samozřejmě, že všechny ostatní zastrašuju tím, čeho se já sám bojím. Ano, samozřejmě, že se bojím tvrdých, nedostupných, nebezpečných, a vlivných lidí, ze kterých jde strach, který je lepší mít radši za kamarády, protože kdo je mít za kamarády nebude dobrovolně, tomu se mohou tihle lidé pomstít. Ano, samozřejmě, že toužím po tom, abych byl nejvlivnější z nich proto, že si myslím, že pak se už nebudu tolik bát. Ano, samozřejmě, že si myslím, že jsem na tom líp než vy, protože vy jste tak naivní, že nemáte žádný ponětí o tom, jak svět ve skutečnosti funguje!!! Jste tak naivní!!! Kdybyste věděli to co já!!! Určitě byste si zajistili bezpečí, na kterým pracuju já!!! Ano, samozřejmě, že je to moje maska. Ano, samozřejmě, že nemám skutečné přátele, protože všichni kolem mě nosí tu samou masku!!! Ano, samozřejmě, že se bojíme sami sebe navzájem, protože ryba, která nepoplave s proudem, bude nemilosrdně sežrána. Ano, samozřejmě, že mě to všechno bolí, a že nejsem šťastný. Ano, samozřejmě, že svou bolest a neštěstí vydávám za něco, co by mi mohl někdo i závidět. Ano, samozřejmě, že se ještě najde dost hlupáků, kteří mi tu bolest a neštěstí závidí. Musím někoho přesvědčit, že to za to stojí, abych v tom srabu nebyl sám. Ano, samozřejmě, že těm hlupákům slibuju, že to jednou dotáhnou tam, kam jsem to dotáhl já, a že pak budou šťastní tak, jako jsem šťastný já. Ano, celé je to jako domek z karet. Hraju s vámi stejnou hru, jakou se svými rodiči. U nás v rodině bylo normální, že jsme si takhle ubližovali. Lásky, kterou jsem dostal bez podmínek, jsem si nevážil proto, že jsem si jí byl jistej, a pro lásku, která byla podmíněná tím, že jsem pro ni musel fungovat tak, jak se ode mě očekávalo, bych byl schopen udělat cokoliv, opakuji, COKOLIV… Na lásce rodiče, kterej byl lepší v tom, že mou slabost rozpoznal, a neváhal ji zneužít, jsem byl závislej proto, že ta láska od něj nebyla vůbec tak jistá. Tato nejistota dělala z „lásky“ tohoto rodiče vzácnost, pro kterou jsem neváhal obětovat třeba i rodiče, jehož lásku jsem jistou měl. Rodiče, který na mě kladl své podmínky a očekávání, po jehož nejisté lásce jsem tolik moc toužil, jsem musel pořád přesvědčovat o tom, že jej miluji (a o tom samém musíte vy, přesvědčovat mě, j to váš úděl). To jedině, co ho o mé lásce přesvědčilo bylo, že jsem prostě bez odmlouvání splnil vše to, co si po mě přál, a bylo to COKOLIV… Před rodičem, jehož lásku jsem jistou měl jsem zase nesměl přiznat, že ho miluji proto, protože kdybych to přiznal, myslel by si hned, že jeho láska je „dostačující“ a já bych si po něm pak nemohl nárokovat „víc adekvátní lásky“ a toho všeho, co mi měl splňovat. Ztratil bych nad ním tak tu samou „výhodu“, kterou nade mnou měl druhý rodič. Tak jsem dospěl k tomu, že ten, kdo si nedává pozor a ostatní miluje jen tak neuváženě, lehkovážně, a bezpodmínečně, riskuje, že nad tím vším ztratí kontrolu, riskuje, že mu jeho láska nebude opětována zpět, a tak hooodně riskuje, že ho to zase bude moc bolet. Já rozhodně nejsem takovej idiot, abych tohle riziko opakovaně a ještě k tomu dobrovolně podstupoval. Já si dám sakra pozor na to, co komu dám, a co za to dostanu zpět, a běda, jestli to nebude, až si to přepočítám, v pořádku!!! Tak jsem začal nepotřebnými idioty, bez kterých se vždycky obejdu pohrdat, a začal jsem vzhlížet k těm inteligentním lidem, kteří si dokáží s city ostatních zahrávat tak, aby z toho „něco měli“, kteří si to co z toho budou mít dokáží předem pěkně přepočítat tak, aby si na ně nikdo nikdy už nepřišel, kteří „v tom umí chodit“, kteří v tom mají prostě jasno. Tak vidíte, to jsem já. Teď vidíte, proč je pro mě to, co je pro mě přirozené, přirozené. Stal jsem se mistrem v umění v ostatních tu samou slabost rozpoznat, a využít. To umění se pro mě stalo důležitějším, než jsem já sám. A vy jste tu teď namísto mých rodičů, a není to osobní, protože já s vám jednám jenom tak, jak zacházím sám se sebou. Na oko sice dělám, že vás nepotřebuji, pravda ale je, že si to bez vás nedokážu představit… protože bez vás by to prostě nebylo možné. Máte snad vy lepší nápad na to, jak se vyhnout bolesti, a na to, co tady jinýho lepšího dělat??? Tak už mi ho někdo řekněte!!! A pokud nemáte, nečumte, a mlčte!!! Vždyť vy sami si se mnou tu hru hrát přejete!!! Tak co na mě pořád čumíte!!!??? Nečumte už!!! Já přece vím i bez toho vašeho čumění, že tak, jak nenávidím sebe, nenávidím vás!!! Já jsem tu přece proto, že si to tak přejeme společně!!! Není to přece tak, že já jsem se sem dostal nedopatřením!!! Opakuji, bez vás by to nebylo možné!!! A vy mě ještě za to, co si sami přejete, nenávidíte!!! To je nevděk!!! Vždyť vy jste horší než moji rodiče!!! Pochopte, já už z toho nemůžu vystoupit jednoduše proto, že bych byl sám před sebou za toho idiota, a takovou veřejnou prohru si sám před sebou prostě nemůžu dovolit!!! Ne ne ne, udělám radši všechno proto, abych udělal idioty z vás, to mi nemůžete mít za zlé, to je prostě příroda, tak to v přírodě prostě funguje, je to kdo z koho, neobviňujte mě z toho, já si zákony přírody nevymyslel!!! To vy jste chtěli, abych z vás ty idioty udělal!!! Jste to přece vy sami, kdo mě o to pořád prosí!!! Tak už na mě nečumte!!! Tak to vidíš Pepíno… Toto enormní utrpení je přítomno v každé subjektivitě, ve které je přítomna NEVĚDOMOST, a jaká je míra NEVĚDOMOSTI, taková je míra Chamtivosti, Závisti, Žárlivosti a Nenávisti, taková je míra tohoto utrpení, protože jaká je míra NEVĚDOMOSTI, taková je míra Nenávisti, kterou si nese každá bytost, která NEVĚDOMOSTI podléhá, ve svém SRDCI. Jediná možná cesta z tohoto bludného kruhu je Sebelásky ve smyslu Ochoty k Ukončení své vlastní Nevědomosti, tj. Ochoty k Vědění, tj. Ochoty ke znalosti Univerzální Matice Zákona Pomíjivosti: V + OT + Z = NULA = PRÁZDNOTA (v – vzniká, OT – okamžik trvá, Z – zaniká), která znamená, že pro každý složený jev (auto, tělo, přítel, nepřítel, rodič, milenec, majetek, mrak na nebi atd., atd., atd., prostě VŠE) platí „vzniká, okamžik trvá, a zaniká“, což znamená, že „nikdo nikdy žádným snažením ani úsilím nic trvale nezíská“. To znamená, že každý, kdo své vlastní NEVĚDOMOSTI podléhá, podléhá přirozeně utrpení proto, že podléhá opakované snaze a úsilí o tvoření toho, co Neustále a opakovaně Pomíjí. To znamená, že každý, kdo své vlastní NEVĚDOMOSTI podléhá, podléhá přirozeně utrpení proto, že podléhá opakované snaze a úsilí o ničení toho, co Neustále a opakovaně Pomíjí. To znamená, že každý, kdo své vlastní NEVĚDOMOSTI podléhá, podléhá přirozeně utrpení proto, že podléhá a opakovanému svírání toho, co není možné trvale podržet. To znamená, že každý, kdo své vlastní NEVĚDOMOSTI podléhá, podléhá přirozeně utrpení proto, že opakované svírání toho, co není možné trvale podržet, nikomu trvalé štěstí nepřinese. To znamená, že každý, kdo své vlastní NEVĚDOMOSTI podléhá, podléhá přirozeně utrpení proto, že si na základě své NEVĚDOMOSTI přeje „udržovat své utrpení“ tím, že se opakovaně pokouší nalézt trvalé štěstí v tom, co Neustále Pomíjí… Více audiokniha na YouTube: „SRDCE DHARMY aneb Návod k Sobě“Ať Jsou Všechny Bytosti šťastné!!! 🍀🍀🍀S láskou a úctouLumír Láska 💜 Buddha Maitreya www.youtube.com/watch?v=khQk7vSWzTQ ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
🙏🏻🕉💜 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
🥰🕉💜 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
Stále aktuální... ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
“Touha je jako pití slané vody; čím více piješ, tím žíznivější jsi.” 🙏🏻☸️💎 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
DOTAZ na post: "Když jsem spal, zdálo se mi, že život je samá radost. Když jsem se probudil, spatřil jsem, že celý život je služba. Když jsem sloužil, spatřil jsem, že služba je radost." Chalíl Džibrán: “Fajn. Názor Chalíla Džibrána. A co názor ostatních? Pohled ostatních? Svět ostatních? Máme mít všichni názor Džibrána? Asi ne, že. Kam by se poděla individualita? Tedy reprezentace sebe sama?“ODPOVĚĎ: Klidně si hrajte na to, že sebe sama sebereprezentujete... v okamžiku smrti spatříte, že jste jen Snil. Kdo to Vidí již za tohoto svého jepičího života slouží ostatním, čímž prospívá sám sobe. Kdo nevidí, myslí, že si prospívá, když sebe sama ve svém Spánku zneužívá. Lid se Plošně Probouzí a sebeprezentaci odzvonilo, novy titul je Vzájemná Úcta, ne poníženost, která se projevuje sklonem k demonstraci Nadřazenosti - tato HRA je u svého konce. Čím dříve porozumíte, tím méně Vás to bude bolet 🙏🏻🍀💜 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
"Když jsem spal, zdálo se mi, že život je samá radost. Když jsem se probudil, spatřil jsem, že celý život je služba. Když jsem sloužil, spatřil jsem, že služba je radost." Chalíl Džibrán ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
Dobrý den Lumíre jaký máte názor na to co se děje tento týden?Děje se toho mnoho, co konkrétně máte na mysli? Zavírají se restaurace, děti nejdou do školy a spousta lidí bude bez práce, živnostníci budou krachovat... celkový nárůst strachu.... myslela jsem si ze to bude příležitost k duchovnímu růstu...ale zjišťuji, že se chovají lide tak jako by byli zkoušeni.... ale chovají se ještě hůř mnohdy než dříve.. jak to vnímáte vy? Aby za sebe lide mohli převzít odpovědnost, musí se dít to, co se děje. A bude se to dít tak dlouho, dokud lidé neporozumí tomu, že ten, kdo jim káže, je ten, koho lidé požádali o to, aby jim kázal. Až tomu lidé porozumí, už ho o to žádat prostě nebudou a budou si žít po svém tak, jak jim to dává smysl. Nejde to jinak, než aby lidé porozuměli tomu, ze to co si ve své Nevědomosti “nepřejí” si ve skutečnosti “přejí”, protože to „co odmítají“ (aniž by porozuměli tomu, že si to tak přejí) „to přetrvá“, ten „odpor“ je „přání naruby“ – lidé o to požádali tím, že se zřekli své vlastní vůle a naprosto přirozený výsledek je, že ten, koho ti lidé prosí o to, aby jim kázal, jimi Pohrdá právě proto, že si je jistý tím, že lidé ho prosili, prosí, a prosit budou... Výsledek je, že lidé se stále diví tomu, kde se bere ta jistota toho, kdo káže… a uniká jim, že oni sami jsou poskytovatelem, tím ZDROJEM, to příčinou, ten zbytek je pouze následek… Zřekli se vlastní vůle ve volbách?...nebo se zřekli vůle ve prospěch koho?Lidé tak doslova žebrají u toho, kdo je na tom ještě hůř, než oni sami, protože kdo by dobrovolně přistoupil na to, že se nechá od lidí zneužít tak, že lidem, kteří za sebe a své životy odmítají převzít odpovědnost naslibuje, že on za ty jejich životy odpovědnost převezme…??? Člověk, který toto dobrovolně podstupuje sám sebe (zatím) nemiluje, sám sebe si neváží, protože být dobrovolným hromosvodem lidské (dětinské) nenávisti, kterou na energetické úrovni hlava nehlava schytává prostě nestojí za všechny prachy světa… protože politici jsou NAPROSTO PŘIROZENĚ KARMICKY ZATÍŽENÍ (rozuměj psychosomatika pracuje NONSTOP = vše je propojené a všechny mimosmyslově vyslané signály Zášti a Nenávisti oni dobrovolně schytávají). Jaké auto ten mentální stav „zalepí“? Jaká vila? Jaký bazén? Jaké letadlo? Jaká dovolená? Jaké „známosti ve vyšších kruzích“, kde se člověk bojí člověka mohou zalepit takovou bolest? Jen blázen může takové mentální rozpoložení někomu závidět… nebo do takového mentální rozpoložení vůbec lézt… Nejlépe je na tom člověk, kterého jeho práce těší… kterou nemá „nařízenou“, protože „pokud nebude úspěšný, selhal“… práce, která ho prostě těší… a to jediné, co člověka ze SRDCE těší je, když sám sebe nalezne ve službě ostatním… Například takový spokojený truhlář, nebo kovář je na tom mnohem lépe, ten se po práci usměje, hodí polínko do kamen, a jde spát s čistou hlavou. Politik (ve smyslu podnikatel, který se koncentruje v první řadě na zisk, ne na službu lidem) ne tak přátelé, stav jeho subjektivity je peklem na Zemi. Proč? Protože neslouží lidem, a protože neslouží, Bůh dává to, co si přesně on sám přeje – tedy sám politik je Bůh, který si Volí to, co si Přesně Volí. Není třeba „jiných soudců“, každý je sám sobě trestem i odměnou Současně. Politik se ale klidně nechá od lidí koupit, klidně se od lidí nechá zneužít, a sám sebe ještě přesvědčí o tom, že „dosáhl nějakého úspěchu“, že získal „výhodu“, přitom jde o KARMICKOU DOHODU (rozuměj smlouvu) o VZÁJEMNÉM ZNEUŽÍVÁNÍ, ve kterém se obě strany drží vzájemně „pod krkem“, jedna křičí „Dlužíš nám to, cos nám nasliboval!!!“ a ta druhá musí přirozeně lhát, a ani nemůže jinak, protože už předem věděla, že to je součást té HRY, že to všechno, co po ní lidé chtějí, a co „musela“ slíbit, za co se „musela“ zaručit, splnit prostě nemůže, tak sebe Dobrovolně Předurčila k tomu, že její úlohou zde se bude „kroutit jako had“. Šťastlivec to prokoukne včas, jiní do Štěstí nemají, a jedou v té telenovele na doživotí. A lidé to tak chtějí, a politiky nenávidí a pitvají a laborují nad tím „co splnili, nesplnili, jak se jim to povedlo, ale spíš nepovedlo“, protože běžná lidská nátura není „dát někomu uznání“, mít schopnost „něco ocenit“, běžná lidská nátura je „fuj, není mi vhod, další“… A tito lidé v tomto svém rozpoložení ženou k odpovědnosti ty, kterým nabídli, aby jim slíbili, to, o čem sami lidé PŘEDEM vědí, že jim to politici prostě splnit nemohou… A lidé to tak chtějí jen proto, aby tu odpovědnost nemuseli nést sami – je to pohodlnost… pohodlně se ale jenom tváří, ve skutečnosti je to velmi nebezpečné nepohodlí… protože jde o jak jsem už zmínil „vzájemné držení se pod krkem“. A politik je zase přirozeně zneuznaný a frustrovaný, proto je vnitřně agresivní, navenek se snaží a usmívá se, ale v duchu si říkái „ale jo tati a mami, já vám tu slíbím, že to tak udělám, ale udělám si to po svém a pak vám to řeknu tak a tak, co vy mi do toho jako budete kecat, když se beze mě neobejdete, když vím, že mě potřebujete“. Jde tedy o tragikomický obrázek voličů, kteří se tváří jako „rodiče“, které ženou k odpovědnosti „politika – dítě“. Absurdní na tom je, že „rodiče si přejí odpovědnost po dítěti“, a to dítě samozřejmě ví, jak absurdní to je, a proto je agresivní, současně také ale ví, že rodiče potřebuje, že se bez nich neobejde, tak v tom KARMICKÉM SVAZKU setrvává – zatímco například takový kovář… nebo truhlář… nebo prostě ten, kdo miluje život bez toho, aby se musel s někým navzájem držet pod krkem… Lidé mají tento stav (zatím ještě) rádi. Lidé tu HRU s politiky hrají, jen proto, aby je za to pak mohli Nenávidět… Politici tu HRU zase rádi hrají proto, aby mohli Pohrdat těmi, kteří se bez nich neobejdou. Těší je představa toho, že je na nich někdo Závislý, a podléhají Sebeklamu v tom smyslu, že oni sami se neobejdou bez toho, o kom se domnívají, že Závisí na nich… Nenávidět a Pohrdat je snadnější, člověk nemusí řešit nic a může všechno hodit na ostatní. Nenávist a Pohrdání je také jistá forma zábavy… je to „náplast“ na „nudu“, ta válka je zábava… je to adrenalin, lidé ho milují, ZDÁ se tak, že se něco „děje“… tam, kde se lze „prostě jen tak dohodnout“ je alespoň něco k „řešení“, a z toho vyplývají různé role „hrdinů“ a „antihrdinů“ a těch co to myslí „zaručeně dobře“ a těch co jsou „zaručení hajzlové“, atd., atd., atd. Je to stejné, jako když se lidé „nudí“, tak si pustí horor, nebo nějaké jiné zabíjení, nebo „komedie“ prosté vkusu, kde se lidé jen navzájem ztrapňují a ponižují – pseudokultura, ve které je subjektivně přirozeně špatně všem, kdo se na ní spolupodílí = KARMA. Ale to všechno je pro lidi pořád (zatím ještě) lepší, mohou tak utéct od toho, že se tu ve skutečnosti neděje NIC… protože to NIC je oproti „něčemu“ velmi konfrontující… Co by lidé „řešili“, že ano, kdyby k „řešení nebylo nic“, tedy je „raději – pro jistotu - vhodné něco řešit“. Co kdybychom spolu „nááááhodou“ jen tak prostě a jednoduše „vyšli“, a dopřáli si POKOJ a KLID… Jůůůů…. To by bylo… ale ne, pro někoho je toto (zatím ještě) velmi strašidelná vize, proto se raději utíká, světe div se, do války… a ve svém vlastním Neklidu ponouká k válce ostatní… kteří se na ní „karmicky navazují“… Lidé mají už pochopit, ze volby jsou výmysl - že média si koupí dnes každý kdo má pár korun v kapse a koupit si je chce a kdo chce, volby si prostě zorganizuje. Pokud je “politika business”, a mnoho lidí ji už několik let chápe jako „vhodný podnikatelský záměr“ (patří mezi ně i tzv. věřící) je předem jasné (a nemusí se nad tím dál bádat), že “lidi jsou skot na jatkách tohoto business modelu” - ale lidé si přejí tím skotem být, tak to tak prostě na základě svých vlastních přání mají jen proto, že jim „volby“ dávají smysl – lidé jsou sami k sobě arogantní, dále nevidí, vidět dál je ani nezajímá, lidé zajímá se „neustále divit proč to tak je“, ale vidět dál, to je nezajímá. Zatím. Dokud nebudou mít lidé zájem o to porozumět tomu, že vše, co je postaveno na „business modelu“ není obecně prospěšné, a ani být nemůže, protože jde vždy pouze a jedině o „soukromé zájmy“, které se s těmi „obecnými“ přirozeně nikdy neslučují, bude se to dít prostě tak, jako se bude dít cokoli jiného, na čem se lidé kolektivně společně domluví - tak prosté to je. Dokud politik neporozumí tomu, že zneužívá sám sebe, že ubližuje sám sobě, dokud tomu samému neporozumí lidé kolektivně, budou tu HRU na vzájemné zneužívání hrát. Je to škola PROBUZENÍ ve světě s názvem „DUALITA dobra a zla“. Lidé se pozvolna Probouzejí, a je jich čím dál víc. Systém jako takový nezanikne, pouze se změní jeho povaha. Povedou ho Stařešinové – Mudrci – Skromní a Nezištní lidé, kteří sdílejí s ostatními MOUDROST, která vede lidi k „mít se obyčejně jako komunita dobře a nemuset proto trpět“, ne lidé, kteří zneužívají sami sebe, ani ne lidé, kteří „komunitu nařizují násilně“ – lidé Dozrají Plošně, a to se stane tehdy, až si udělají Plošně Jasno v tom, kdo je to Skutečná Autorita. Tak se změní celý svět. Lumíre vy to mate srovnané. Může být takou autoritou třeba MUDr. Josef Hrušovský? Děkuji za vše co jste mi napsal. Takovou autoritou může být kdokoliv, kdo a) něco dokázal SÁM, bez politiky a lobby, b) je to z podstaty skromný člověk – vidíš na něm, že všechny choutky světa vidí “jako stejné”, že je mít může, ale taky nemusí, že se pro ně nezaprodá, že rozumí „není všechno zlato, co se třpytí“, c) vidíš, že život ho těší sám o sobě proto, že se raduje z toho, že tvoří se svými přáteli a své štěstí z tvoření s nimi sdílí bez ohledu na to zda “má či nemá vilu, tučné konto, a tzv. vliv”, který je odrazem snahy o kompenzaci vlastní představy méněcennosti - nedostatečnosti... která má původ ve zranění z dětství. Je to většinou tak skromný člověk, že když mu je nabídnut “post”, odmítá jej proto, ze “ví, že za to bude zatracován a nenáviděn, ví že bude vysmíván, zná dobře lidi a ví, že se nikomu nikdy nezavděčí” - to je úplný opak těch lidí, kteří po postech baží proto, aby zneužili jak sebe, tak ostatní. Pro mě je to třeba Daniel Landa, protože ať za sebou má historii jakou má, je to lepší, než kdyby ji neměl, protože on roste a díky tomu, že si okusil, co si okusil, má Jasno v tom co ano, a co ne… Další bod, který s Danem souvisí, je d) tj. charakter, který Neustále Nabízí Otevřenou a Veřejnou Diskusi, tedy OF = občanské fórum, tedy je třeba, aby lidé porozuměli, že jedině ten, kdo toto obecně nabízí, mluví za všechny. Nikdo jiný. Lidé budou muset také dříve či později porozumět tomu, a sami sobě pro sebe s Pokorou uznat, že většina nemá “vždy pravdu”, a měla by to právě uznat většina, tedy pokud si většina přeje již nalézt KLID. Kdyby měla vždy většina pravdu, každý si může odoperovat SRDCE sám! To je Nepokora, nebo chceš-li „nesoulad s Bohem“, za který také většina platí svou daň. Když to většina uzná, přijdou Mudrci, kteří budou většinu léčit - většina je však o to bude muset požádat, oni se sami nikam nepohrnou, nemají to v povaze, netouží po moci ani po tom ostatním, vědí dobře, že je to pro ně už všechno předem nevýhoda, protože poctivý člověk, který myslí na všechny ostatní upřímně, si vždy jen přidělá víc práce, a proto předem ví, že to nemá zapotřebí. To jediné, čím si lze takové lidi získat, je skutečná laskavost k nim ve smyslu uznání „my už ale opravdu potřebujeme cestu Klidu a Míru, už jsme opravdu schopni ocenit to, čemu jste vy už porozuměli“. Do BODU ZLOMU, který nás čeká, to ještě bude chvilku o „chléb a hry“. Ať jsou Všechny bytosti Šťastny! 🍀🍀🍀S láskou a úctou ke Všem bytostem… Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya obrázek: Michal Hrdý ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
Každý nešťastný trpící dospělý, který pro své rodiče nebyl nikdy “dost ok”, který své rodiče proto, že pro ně nebyl nikdy dost „ok“, nenávidí…, každý nešťastný trpící dospělý, který politikaření všeho druhu a na všech úrovních lidského počínání chápe jako disciplínu k dosažení úspěchu ve smyslu „být už konečně pro své rodiče (které si projektuje do všech ostatních) dost ok“…, každý nešťastný trpící dospělý, který v této disciplíně zvané „touha po úspěchu“ zneužívá sám sebe, když své bližní chladnokrevně obětuje právě proto, že pro své rodiče nikdy “dost ok” nebyl…, každý nešťastný trpící dospělý, který byl sám chladnokrevně obětován svými vlastními rodiči právě proto, že jeho vlastní rodiče nebyli nikdy “dost ok” pro jejich vlastní rodiče, atd… atd… atd… - KARMA…, každý nešťastný trpící dospělý, který ve své vlastní vnitřní krizi bezmocně trpí touhou po dočasné představě „moci“ proto, aby byl sám pro sebe na oka-mžik (než toto jeho fyzické „tělo“ i jeho tzv. „majetek“ pohltí Zákon Pomíjivosti…) „dost ok“…, každý nešťastný trpící dospělý, který si myslí, že sebe ve své bolesti musí ničit, aby světu dokázal, že je “dost ok”…, by si měl nyní sednout a to, co je uvedeno na fotografii, napsat svým vlastním rodičům (nebo jiné zástupným autoritám, ke kterým chová křivdu), a to i kdyby byli už po smrti, a tak ze svého vlastního křečovitého sevření uvolnit sebe sama… a tak ze svého vlastního křečovitého sevření zároveň současně uvolnit také všechny ostatní… Každého nešťastně trpícího vidím jako bezbranné miminko..., vidím jeho vlastní bolest, která mu doslova teče z očí… a protože jsem procházel stejným utrpením, tomuto utrpení rozumím… Kdysi jsem také ve své Nevědomosti „na oko“ předstíral, že jsem „šťastný a vyrovnaný“, že já jsem v „pohodě“, že „nikoho k ničemu nepotřebuji“, přitom jsem ve skrytu toužil po tom, aby mi ostatní dali to uznání… které mi nedali mí rodičové…, což by samo o sobě ani tak nevadilo, avšak arogantní na tom bylo to, že jsem hledal „takové uznání“, jaké jsem si představoval „já sám“, a „dokud mi jej někdo neposkytne, budu prostě arogantní“ – což je v PRINCIPU „kladení své vlastní podmínky utrpení na sebe sama“ ve smyslu SEBESTŘEDNÉ a BEZOHLEDNÉ VNITŘNÍ NASTAVENÍ SKLONU k VŠEOBECNÉMU VYDÍRÁNÍ KOHOKOLIV, včetně sebe sama… Mou BOLEST vyléčilo až setkání s Buddhou GAUTAMOU, který mi sdělil, že pro něj jsem „dost ok“ už nyní… který mi vysvětlil, že to utrpení, které předvádím, je jen strastiplná KARMICKÁ performance v subjektivitě toho, kdo (zatím) neuznal 1. Vznešenou Pravdu, tj. že „světské bytí je neuspokojivé a strastiplné utrpení“. Buddha mi vysvětlil, že teprve po uznání 1VP mohu porozumět 2VP, 3VP a 4VP, ne dříve, a pokud ne, nemohu své utrpení ukončit. Buddha mi vysvětlil, že pro mou vlastní Nevědomost (tj. neznalost ZÁKONA) podléhám přání hnát ve svých neopodstatněných křivdách založených na své vlastní Nevědomosti k odpovědnosti za své vlastní utrpení všechny ostatní, zatímco já sám odpovědnost za svou vlastní Nevědomost převzít odmítám. Buddha mi vysvětlil, že takto spolu „komunikujeme“ všichni. Buddha mi vysvětlil, že takto mi pro mé vlastní ZAUJETÍ tím, co Neustále Pomíjí… uniká, že tam, kde PRO VŠECHNY BYTOSTI BEZ ROZDÍLU platí MATICE UNIVERZÁLNÍHO ZÁKONA POMÍJIVOSTI : V + OT + Z = NULA = PRÁZDNOTA ( V- vzniká, OT – okamžik trvá, Z – zaniká ) jsme na tom VŠICHNI NAPROSTO STEJNĚ, nikdo nic „trvale nezíská“, nikdo nic „trvale nepodrží“, a tedy to, co není možné získat, o to není možné ani přijít = VELKÁ ÚLEVA. Buddha mi vysvětlil, že jaká je míra mé vlastní Nevědomosti (tj. neznalost Zákona Pomíjivosti a 4 Vznešených Pravd), taková je míra mé vlastní Chamtivosti. Jaká je míra mé vlastní Chamtivosti, taková je míra mé vlastní Závisti a mé vlastní Žárlivosti. Jaká je míra mé vlastní Závisti a mé vlastní Žárlivosti, taková je míra mé vlastní Nenávisti. Jaká je míra mé vlastní Nenávisti, taková je míra mé vlastní ne-Svobody ve smyslu „nemohu si pomoci od toho, čemu ve své Nevědomosti sloužím, čemu jako svému utrpení podléhám, čemu se věnuji, čím se zabývám“ namísto toho, abych viděl své ŠTĚSTÍ v USKUTEČNĚNÍ POZNÁNÍ BUDDHY. To znamená, že „jaká je míra Nevědomosti, v takové míře je SRDCE zatížené Nenávistí“ = UTRPENÍ toho, kdo podléhá své vlastní Nevědomosti. Vás všechny, kteří jste sobě dosud neudělili tu Milost, abyste skutečně porozuměli Výkladu Učení Buddhy… s láskou a úctou objímám i s vaší bolestí… a vzkazuji vám, že pro mě jste dost ok už nyní… Dovolte si plakat, jako jsem si v přítomnosti Buddhy dovolil plakat nad svou vlastní Nevědomostí já sám, a SPATŘETE, jak trpí ti, kterým se dosud POZNÁNÍ BUDDHY nedostalo… a RADUJTE se z toho, že vám je nyní k dispozici tak, jako má náruč... Vzkazuji vám, že vše to, co činíte, vše to, o čem JIŽ NYNÍ VÍTE, že je to z vaší strany ne-Čestné, že je vás to ne-Důstojné, vše to, za co se ve skutečnosti JIŽ NYNÍ nenávidíte proto, že si (zatím) myslíte, že nemůžete jinak, než abyste tak činili, tak činíte proto, že se ve své Nevědomosti (tak jako já před vámi) mstíte těm, kteří vás podle vás nemilovali tak, jak vás podle vás milovat měli – což je vydírání. Porozumějte, že JEDINÁ MOŽNOST, JAK SE MILOVAT, TKVÍ V USKUTEČNĚNÍ KONEČNÉHO POZNÁNÍ – TO JE ABSOLUTNÍ POZNÁNÍ BUDDHY. Žádná jiná „láska“ se nikdy ani nekonala, a nikdy ani konat nebude, a pokud se bude ZDÁT, že „ano“, bude jen dočasná, a vy o ni pro platnost ZÁKONA POMÍJIVOSTI opět přijdete… Zdá se, že to samo o sobě by ani tak nevadilo, váš vlastní průšvih ale je, že v tomto svém NASTAVENÍ opakovaně ničíte ve smyslu opakovaného trápení zejména sami sebe. Dále pak je na místě, abyste se již od někoho dověděli, že přesto, že si své utrpení ani neuvědomujete, bytosti, které se již PROBUDILI… a které se právě PLOŠNĚ PROBOUZÍ… toto vaše utrpení registrují, sledují, a pozorují, zatímco vy si třeba myslíte, že v tomto svém nastavení „žijete šťastně“ a ostatní by vám mohli třeba i „něco závidět“. Ne, nepodléhejte Sebeklamu, utrpení někomu závidí jedině pošetilec, který dosud sám utrpení podléhá. Když tomu (tak jako já před vámi a mnozí další přede mnou) porozumíte, porozumíte tomu, že není třeba hrát hru na to, že svým rodičům „odpouštíte“, není třeba odpouštět ani nikomu jinému, to jediné co je třeba, je odpustit sobě svou vlastní Nevědomost ve smyslu „neochota porozumět ZÁKONU“. Kdo POROZUMÍ tomu, že VĚDĚNÍ = KONEC UTRPENÍ se ROZHODUJE pro POZNÁNÍ, které je DOSTUPNÉ KAŽDÉMU, kdo si sám sebe již Skutečně Váží natolik, aby Uskutečnil svou vlastní Důstojnost. Jak dlouho se ještě budete vracet do koloběhu života a smrti Samsára zakoušet KARMU, kterou již zakoušet nemusíte? Toť otázka na tělo, které Neustále Pomíjí… PS: Kdo skutečně porozuměl sdělenému, a touží po DŮSLEDNÉM ROZVÁZÁNÍ KARMICKÝCH SVAZKŮ, napište mi, doporučím vám Mistry, kteří vám Cestu z utrpení ukáží. Další podrobnosti např. zde: www.youtube.com/watch?v=D5R7wzNv_EA&t=1013s a www.youtube.com/watch?v=tP6c8qf_whw&t=1296s Ať jsou Všechny bytosti Šťastny!!! 🍀🍀🍀Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
KRISTUS vám za škody stojí… stokrát víc slibuje... 🙏🏻💜💎 Václav Havel je naše Hvězda Jasná. Já sám Ho Navždy Miluji, protože, vždy když jsem o něm “zapochyboval” se mi ukázalo, že k tomu nemám důvod. Ta pochybnost pro mne byla vždy podnětem k práci ve smyslu “zahájení vyšetřování”, k tomu, abych Jej Skutečně Poznal, abych já sám za sebe došel k Poznání, které potvrzuje Čistotu V.H..Každý, kdo došel tak daleko jako On, ví, že vše co lidé v negativním slova smyslu VH připisují nemá člověk jako je On zapotřebí - to jen ti, kteří by na jeho místě jednali tak, jak by na jeho místě jednali oni, o Něm takto uvažují. V.H. je Svědomí právě těchto lidí, pro které je snadnější očernit V.H., než na Něm najít jediný klad. Všimněte si, nikdy ani jediný. A proč to všechno? Ne, není to vůbec osobní, dělají to proto, aby když se podívají sami sobě v zrcadle do očí vůbec mohli vyjít sami se sebou. Nikdo z těch, kdo VH haní, pro lidi neudělal to, co On. A vědí to. Naopak ti, co V.H. milují na něm jeho záporné lidské stránky vidí a ani se nestydí o nich ani otevřeně hovořit proto, že prostě vědí, že v porovnání s tím, v jakém ROZSAHU a DIMENZI V.H. se světem komunikoval jsou jeho obyčejná „lidská selhání“ NIC. Na jakoukoliv agresivní stížnost směrem k V.H. říkám: “Máte příliš nezpracované Zášti a Nenávisti v SRDCI. Je to proto, že když jste měli jednat, nejednali jste, záměrně jste za sebe nechali jednat ostatní, záměrně proto, abyste na ně mohli záměrně posléze delegovat svou vlastní odpovědnost za to, že jste sami záměrně nejednali - je to tak pro vás pohodlnější, záměrně si stěžovat a záměrně nic nedělat, vyhovuje vám to tak, je to váš životní standard, styl, a norma, ano, norma, toto vy prosím považujete za normu, proto norma = normalizace. Nikdo z vás pohodlných by sebe sama tak jako VH nekonfrontoval tak, jak se o tom píše například zde: www.lidovky.cz/kultura/havlova-zapletka-s-dablem-na-svetlo-vypluly-dalsi-nezname-pisemnosti-z-dob...?To je „vyšší dívčí“, to je mimo běžný rámec světského chápání. Abyste kdy porozuměli tomu, kdo je to VÁCLAV HAVEL, museli byste nejprve vy sami překročit hranici své vlastní komfortní zóny, vyvinout Ochotu a Úsilí, namáhat se porozumět Všemu tomu, co V.H. řekl, napsal, a vykonal přesto, že dobře věděl, tak Jako to víte vy sami, jen děláte, že to nevíte, co to může mít za následky. AHA.“ Způsob, s jakým V.H. sám se sebou pracuje ve smyslu „sám sebe konfrontuje“, ve smyslu „sebekritiky“, ve smyslu Uznání své vlastní Křehkosti a Zranitelnosti = Sebepřijetí = „to co jsem schopen poskytnout sobě jsem schopen poskytnout také Všem ostatním = prostý od Nenávisti a od Zášti ve svém SRDCI SVOBODNÝ = Uznávání svých vlastních Slabostí jako MOŽNOSTI TRANSFORMACE DO DUCHOVNÍ SÍLY CELÉHO NÁRODA, ve smyslu „vidět na lidském dně i tu nádheru, která tkví v možnosti ono dno poznat a mít z něj výhled, který se jen tak někomu nenaskytne, protože na nepříjemné dno má ne každý ODVAHU zajít“, to je CESTA KRÁLŮ PRAVDY, LÁSKY a OSVÍCENÍ, protože JEDINĚ ten, kdo sebe sama bez ohledu na to, co si o tom ostatní myslí nebo nemyslí Neustále Konfrontuje s pochybnostmi o sobě samém ve smyslu „jednám skutečně čistě a upřímně?“ má možnost dojít do stavu VNITŘNÍ JISTOTY, na které může stavět v okamžiku své vlastní smrti před BOHEM JEDINÝM, v mezistavu smrti BARDO. Ještě dloooooouho bude lidem docházet, co všechno pro ně V.H. právě tím, kým byl pro sebe sama, vykonal, protože to, co vykonal pro sebe, pro všechny ostatní vykonal… jak sami co nevidět poznáte… až se s ním po své vlastní smrti setkáte… Říkám vám to proto, že V.H. dne 25.8.2020 uskutečnil stav NIRVÁNA – to je Absolutní Stav Svobody - a to, co je dostupné Jemu, je přirozeně dostupné také Všem ostatním… avšak pouze a jedině za předpokladu, že jim na sobě bude záležet tak, jako V.H. záleželo na sobě samém, ne jinak. Co se týká „mé“ básně o V.H., nenapsal jsem ji „já“, napsal ji sám “ZDROJ”, který mne těsně před vydáním mé básnické sbírky ČISTÉ SRDCE prostě vmáčkl do křesla a prostřednictvím „mé“ ruky jedním dechem o V.H. napsal báseň, která byla poslední básní, kterou jsem do sbírky vložil. Ať jsou Všechny bytosti Šťastny!!! www.homeharmony.cz/Ciste-srdce-Lumir-Laska-d165.htm ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
by: Michal TurekJestli byli češi skoro 500 let pod nadvládoou buď cizí státnosti nebo tyranie z vlastních řad, není se čemu divit že je je jsou jací jsou. Nemluvím o všech stejně - ale ta většina voličů kteří volí toto na co se dnes a deně už od mala co sem byl dítě a podle dějepisu i dřív díváme podléhají opravdu taková hloupé iluzorní manipulaci. Hra o moc, a lhaní a podřizování se, práskání. Hitler řekl o češích že jsou jako cyklista. Shrbený a stejně pořád šlapou. Přeju českýmu národu aby se probudil do 21. století a uvědomil si základní hodnoty tradičních společností, kde se lidi dožívali nejdelšího věku v normálních klidných nestresových podmínkách.především v harmonii s maminkou zemí. A třeba podle toho pak bude jednou vypadat i vláda ČR a prezident ČR. Přeju všem čechům aby se vyrovnali se svou minulostí a se svojí rodinou, aby si vyčistili pocit kolektivní i individuální oběti agresorů z ciziny nebo z vlastních řad jak už jsem psal. Lidi co nazažili těžké časy a války se bojí jednodušeji a dá se jednodušeji ovládat mocí zhora. Takže to celé dává smysl. chápu to co se děje, ale to neznamená že se podřídím jako v psychiatrickým ústavu, když jsem jasně zbavený obav a pevně vím, jak mentální nitro ovládá organizmus. Stresový hormon pěkně imunitu pošlape, když dovolíte strachu aby vás ovládl. Když odevzdáte moc přijde ne-moc. Je to stará jasně fungující rovnice těla a mysli, A češi jsou nemocný v hlavě už dlouho - nejmíň od bílý hory. Je na čase to trochu oživit řekl bych. Práce s bdělým vědomím by se měla stát jednou z priorit čechů, jestli chtějí přežít tohle celé dobrodružné období nejrychlejší za posledních spoustu let. Nerad to říkám, ale to co má umřít umře nezávisle na tom, co člověk , kterej si už i myslel, že poručí větru dešti, vymyslí a nařídí ve snaze to celý napravit. Stejně není útěku před realitou života. Takže kdo život nepřijme v jeho základní reálný podobě tak potká vždy překážku v podobě čehokoliv. Můžeme vypíchnout desítky problémů, které má lidstvo. Masakrujou ho už roky víc než covid, ale v nich neni teď takovej kšeft a na nich sem kolektivní celosvětová OCD nezasekla,...Předtím to byla církev a Ježíš dost dlouhou dobu. Ježíše, kterej mluvil o lásce si brali do huby a zavraždili ve svatých válkách v jeho jménu miliony lidí. Až člověk prohlídne jak fungujou nutkavý myšlenky a jak se pořád nechá něčim vodit a ovládat nechá si nakecávat co jak je a neni a co musí a nemusí a jak funguje automanipulace sama sebe do sebedestrukce - tak tenhle covid, největší učitel spousty lidí zmizí a přestane bejt problém číslo 1. Pak třeba bude i čas na to, při takové sebereflexi se i podívat, jak člověk kolektivně zachází vlastně s planetou a vůbec jak kolektivně pracuje či nepracuje se svým duchovním rozvojem, kterej je zcela naroveň důležitej jako rozvoj materiální, a technickej, kterej tak frčí, až se nestíháme divit, Pak člověk může nechat vládnout nebo vést lid někoho, kdo není zkorumpovaný a psychopatický, ego vyhrocený nebo ekonomciky zainterseovaný atd... prostě člověka povolaného k tomu dělat politiku pro lidi a ne pro moc. Musí se změnit celé politické paradigma, abychom viděli věci reálně a ne tak jak nám nutí systém. Namísto těch testů a vakcín, bych raděj nechal udělat celostátní anketu co si o tom všem lidi myslí - vsadim se, že by to byl masakr. Rád bych si početl. Ukázalo by se, jak jsou češi nesourodý kolektiv, jak ti co podléhají strachu opovrhují těmi, kteří cítí svobodu a často naopak, ukázalo by se, kdo se nechá ovládat médii a kdo to vůbec neřeší. Ale nejprve to bude chtít, aby si každej člověk udělal sám pro sebe a vyřešil si vztahy s rodičema, poléčil si to bolavý dítě uvnitř sebe, dětský zranění a křivdy, atd... taková mentální očista a procitnutí z ovládání vlastní myslí skrze zvědomění a odnaučení přehrávání negativních programů, který nenesou štěstí a klid. Vše venku pak tomu odpovídá. Zase známá rovnice . Neboť náš svět je obrazem toho co máme uvnitř i když to tak nevypadá. Kéž se každej osvobodí. Je to víc než nutný pro dobrý život na zemi. ❤️❤️❤️🙏🙏🙏by:Lumír Láska Popřená, nepřiznaná, a neléčená nenávist k vlastním rodičům (nebo zástupným autoritám) = křivda, pro kterou se lidé žárlivec a závistivě vzájemně pronásledují, otec syna, syn otce, matka dceru, dcera matku, atd... “oko za oko, zub za zub” ve věčně ne-inteligentní představě “nespravedlnosti” ve smyslu “on je na tom lépe než já, a mě něco uniká”, to vše v situaci, ve které jsme na tom Všichni Naprosto Stejně: “narodíš se, a zemřeš, na onen břeh si kromě své Čestnosti a Důstojnosti nevezmeš nic” = Rovnost Všeho a Všech, na které pokud se lidé plošně shodnou, dopřejí sobě samým Klidu a Míru... Politici se zneužívají tak, že na sebe berou roli rodičů, kteří budou nenáviděni “dětmi”, které si přejí hrát hru na kritiku “koupili jsme si vás jako věc, měli byste být proto lepší, než jste”, “dětmi”, které jsou věčně nespokojené jednoduše proto, že jim vyhovuje delegovat svou vlastní odpovědnost na “rodiče”, kterého mohou následně za svou vlastní závislost na tomto delegování nenávidět za to, že jim ty představy neplní... Politik si neváží sám sebe, když tu ne-Důstojnost podstupuje, a volič zrovna tak. Celá ta maškaráda je jedna velká bolestivá křeč... Nejvíc je na tom všem ale nakonec představa politika, který shlíží pyšně z vrchu a myslí, že je to on, kdo je svobodnej, že mu to co na sebe bere, někdo závidí... A závidí, ale kdo závidí, je zrovna tak trpící... protože to, co závidí, je jedině utrpení toho, kdo si myslí, že to nevymyslel, přitom je jenom koupenej a z toho co podstupuje nedokáže svobodně vystoupit... Obyčejně spokojenej člověk radši píše básničky, nebo rozesmívá lidi a tak i sebe, nebo pro někoho jen tak něco dělá, protože zjistil, že je tak šťastnější, než kdyby dělal cokoli jinýho... a hlavně, to Štěstí si dokáže vyrobit ZADARMO a bezbolestně 🙏🏻🍀💜VH má pravdu, ale platí to i naopak... je to o vzájemném pohrdání a vzájemné neúctě namísto Vzájemné Úcty... ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
by: Pedro Svoboda 🙏🏻☸️💎youtu.be/_lWpPX6c9vI ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
MUDITÁ - to je spolusympatizující a spolucítící vnímavá RADOST. Jejím přímým nepřítelem je Závist a Žárlivost, jejím nepřímým nepřítelem je “sebestředná rozjařenost” zaujatá “hlavně, že je zábava” bez ohledu na to, jaký je její zdroj. Hlavním rysem MUDITÁ je Šťastné Souhlasení a Přitakávání tomu, co vede k Prospěchu Všem ostatních - tedy Upřímné Přání Štěstí ostatním bytostem. MUDITÁ zahrnuje všechny úspěšné bytosti proto, že jsou v Jádru svého bytí Šťastné a nikomu nepřejí nic zlého. Jinými slovy, taková bytost, která je SKUTEČNĚ PŘEJÍCÍ, rozumí, že vše “vzniká, okamžik trvá, a zaniká” = “nikdo nikdy žádným svým snažením nic trvale nezíská”... taková bytost nepodléhá sklonu k Chamtivosti, Závisti, a Nenávisti, a protože nepodléhá, není v této frekvenci “nastavená”, a protože není, netrpí představou “nedostatek”, a protože netrpí, je Šťastná, a protože je ve ŠŤASTNÉM NASTAVENÍ, nemusí se zaměstnávat organizováním aktivit, které ji šťastnou neučiní.ALFA a OMEGA Šťestí neboli MUDITÁ tedy je, že vylučuje “odpor a nelibost” k jedinci, k jedinci zaujímá vždy v Blahopřejný postoj. Ať jsou Všechny bytostí Šťastné! 🙏🏻🍀💜 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 months ago

Lumír Láska
BYTOSTI DOBRÉ VŮLE… PROSÍM VÁS o SJEDNOCENÍ, PROSÍM VÁS o SPOLUPRÁCI, PROSÍM VÁS o SDÍLENÍ, PROSÍM VÁS o DOPLNĚNÍ a PROSÍM VÁS o DALŠÍ ROZVINUTÍ: Bytosti se na mne obrací s otázkou: „Jak nyní v této nelehké době postupovat, jak se zachovat?“ Odpověď zní: „Všichni Přesně Ví… čemu se nyní věnují… a co nyní dělají… zdali aktuálně své bližní pro to, aby si pro sebe zajistili výhodu, obětují, nebo ne. A protože to každý sám za sebe Ví, a sám sobě je Svědkem, jeho skutky přirozeně následně přinesou své plody. Kdo se má rád, a sebe tak jako Všechny Ostatní Miluje, opustí všechny, kteří se ke svým bližním otočili zády a nejdou cestou Dobré Vůle ve smyslu „ochoty domluvit se s ostatními“. V bodech Vidím Takto:- SJEDNOCENÍ JEDNOHO SRDCE- Vyslovení o nedůvěře „zástupcům“ lidu- Vystoupení z EU. Na argument „nemůžete, máte dluh“ reakce po vzoru staršího případu na Islandu (doplňte mne prosím): „V době, kdy jste uzavírali s našimi zástupci smlouvy, jste už předem věděli, že jsou pro nás nevýhodné, z tohoto důvodu jsou v celém svém rozsahu neplatné. Za to, na čem jste se vy, usnesli jako na něčem, co je výhodné pro vás, co je nevýhodné pro nás, co nás má držet v psychologickém zajetí mentální nesvobody… neneseme odpovědnost my, za to nesete odpovědnost vy = nemáme dluh = psychologický dluh máte vy vůči nám = KARMA.“ - Opětovné SJEDNOCENÍ ČESKOSLOVENSKA = AUTONOMIE – rozdělení („rozděluj a panuj“) proběhlo „o nás bez nás“. Dle průzkumu 15% ČechoSlováků s rozdělením souhlasilo, 15% to bylo jedno, 70% si rozdělení nepřálo – více Tibor Moravčík SK. Rozdělení tedy nebylo demokraticky podložené SVOBODNÝM přáním a SVOBODNOU vůlí lidu – v samém základu je tedy ono rozdělení proti tomu, co si přál lid, tedy proti PRINCIPU Vzájemného RESPEKTU k lidem, tedy proti lidskosti. Dále pak, bez ohledu na to „co jak bylo a nebylo“ je to, co bylo možné rozdělit, NAPROSTO PŘIROZENĚ možné OPĚT SPOJIT- Náboženství: VZÁJEMNÁ ÚCTA ve smyslu Svrchovanosti Práv a Svobod Jednotlivce: „Nečiň ostatním to, co nechceš, aby ostatní činili oni tobě.“ Všichni jednotlivci a Všechny orgány státní moci, včetně Všech ostatních institucí (jako školství atd.), jednají v souladu s tímto PRINCIPEM. Všechny ostatní aktivity, které nejsou v SOULADU s PRINCIPEM „jeden za všechny a všichni za jednoho“ jsou PROTIZÁKONNÉ - Nové Tituly Nové Doby = Vlídnost, Laskavost, NENÁSILÍ – všechny tituly, které nejsou podložené ČISTÝM MORÁLNÍM ZÁKLADEM… jsou nyní již bezcenné - Rozvíjení Soběstačnosti Založená na Společné TvořivostiAť jsou Všechny Bytosti Šťastné! Lumír Láska 🇨🇿🍀💜 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 months ago

Lumír Láska
Lumír Láska: Cesta z utrpení, cesta za štěstím ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 months ago

Lumír Láska
Strach je špatný rádce ... See MoreSee Less
View on Facebook